Historia

Zespół pałacowy usytuowany jest na terenie dawnej wsi dworskiej Opieszyn, obecnie włączonej w granice miasta Września. Budynek pałacu wzniesiono z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Stanisława Ponińskiego.

Datę jego powstania szacuje się na I poł. XIX w. Wokół pałacu rozciągał się park, pierwotnie barokowy o regularnym układzie, w II poł. XIX w. przekształcony w krajobrazowy. Pod koniec XIX i na początku następnego stulecia budynek został zmodernizowany (przebudowa wnętrz, dobudowa od pd. parterowego skrzydła mieszkalnego, dobudowa przed ryzalitem frontowym ganku zwieńczonego balkonem).


Okres wojen światowych

Po zawaleniu się w 1916 r. oficyny północnej w jej miejscu powstała otwarta weranda, wtedy to segmentowo zamknięte okna zastąpiono prostokątnymi. Od 1923 r. pałac stanowił własność Heleny z Ponińskich i Edwarda Mycielskich. Po wybuchu II wojny światowej budynek został zajęty przez Niemców. Cenne wyposażenie zostało wywiezione w głąb Rzeszy lub zniszczone w wyniku pożaru. W 1945 r. budynek przekazano Powiatowej Męskiej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego, która jako Zespół Szkół Rolniczych, użytkowała obiekt do poł. lat 90. XX w.

Powojenna odbudowa

W latach powojennych założenie utraciło swój pierwotny charakter. Zlikwidowano ogrodzenia i bramy, fosa została zasypana (w jej miejscu powstała ul. Opieszyn), w latach 60. rozebrano m. in. stajnię, powozownię i ujeżdżalnię. Na terenie parku powstała szkoła podstawowa, a także amfiteatr i restauracja. Sam pałac nie uniknął dewastacji, do czego przyczyniła się niewłaściwie przeprowadzona adaptacja budynku na potrzeby szkoły.

W 1996 r. pałac odzyskał spadkobierca ostatnich przedwojennych właścicieli majętności – Roman Mycielski.

Rok 2005 to początek ponownej świetności obiektu, który został kupiony i odrestaurowany oraz przygotowany jako ekskluzywny obiekt hotelowo-konferencyjny.

Jak do nas trafić

Pałac na Opieszynie znajduje się w centrum Wrześni, 50 km od Poznania w pobliżu autostrady A2 i posiada duży i wygodny parking dla gości.

  Pałac na Opieszynie
 
  / 

Pałac na Opieszynie Zaprasza

© 2024
Pałac na Opieszynie